BIZON-STANY výroba prodej pronájem: týpí / historické stany / prodejní stánky / velkoprostorové stany / áčka / jurty 
Indiánská týpí ©apitó Historické stany Prodejní stánky Áčka

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je firma:

BIZON-STANY Beránek Roman, Nádražní 587/4, 412 01 Litoměřice, IČ: 868 18 805, DIČ: CZ7803282663

s provozovnou: Dukelských hrdinů (v areálu u děla) Terezín 411 55


jako prodávající (dále jen "BIZON-STANY") a na straně druhé je kupující (dále jen "Kupující").

Další informace jsou uvedeny na webové stránce www.bizon-stany.cz

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu ( objednávku ) nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

II. Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky, za případné chyby při přenosu dat neneseme odpovědnost. Uzavření smlouvy neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

 • kupní smlouvou se zavazujeme, že Kupujícímu odevzdáme věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí kupní cenu.
 • smlouva si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny
 • Kupujícímu odevzdáme věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožníme Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.
 • vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 • smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce
 • III. Podmínky

  Objednávka:

 • písemně či e-mailem
 • objednávku do 30.000,- Kč hradí Kupující pouze hotově
 • Nabídky a ceny:

 • naše ceny se mohou měnit. Všechny ceny zahrnují DPH
 • pokud s námi nebudou písemně dohodnuty jiné ceny, platí aktuální ceny ke dni objednávky
 • Záloha:

 • není vratná a je součástí nákladů na realizaci
 • Doplatek ceny:

 • pokud nedojde k platbě doplatku do 30 dní od předání zboží, propadá tak zboží firmě BIZON-STANY včetně dalších, již zaplacených výloh týkajících se objednaného zboží
 • důvodem nedoplatku zboží není zahájení jeho reklamace
 • Dodávka zboží:

 • v Čechách platba předem, hotovostní platba, nebo bankovním převodem. Zahraniční dodávky - platba předem
 • zboží zůstává, až do zaplacení plné ceny, naším majetkem
 • Dodací lhůty:

 • nejpozději 30 dní po obdržení objednávky. Stany na objednávku po dohodě
 • Doprava:

 • jako dopravce používáme UPS nebo spedici
 • vlastní doprava možná
 • neskladné zboží po dohodě
 • poštovné a balné na náklady zákazníka
 • Výměna zboží:

 • výměna se nevztahuje na zboží zhotovené na objednávku a použité, případně zašpiněné zboží
 • Uplatnění záruky:

 • při uplatnění záruky měníme či opravujeme poškozené díly
 • Technické změny:

 • naše výrobky neustále zlepšujeme a zdokonalujeme
 • Ceny:

 • Všechny ceny na webu www.bizon-stany.cz jsou uvedeny včetně DPH, pokud není uvedeno jinak.
 • Změny cen:

 • v případě změny materiálu, energií, tarifních mezd apod. si vyhrazujeme právo na změnu cen
 • Záruka:

 • záruka se vztahuje na materiál a zpracování. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebování
 • Platnost těchto VOB:

 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2013.
 •